Ontwerp Zonder Titel (15)

Dutch article: 10 redenen waarom getijdenenergie en de TidalKite in het Waddengebied nodig is

10 redenen waarom getijdenenergie en de TidalKite in het Waddengebied nodig is

Bij duurzame energie denk je al snel aan zonnepanelen of aan grote windmolens. Getijdenenergie is nog onbekend en veel minder zichtbaar. Daarom 10 redenen waarom getijdenenergie in het Waddengebied nodig en waardevol is voor bewoners, natuur en de energietransitie:

  1. De energietransitie versnellen voor het behoud van de Waddenzee

Van fossiele energie moeten we zo snel mogelijk af; het is de grootste veroorzaker van zeespiegelstijging, de opwarming en verzuring van zeeën en oceanen. Het kan dus ook een grote ecologisch impact hebben op de droogvallende wadplaten en andere unieke aspecten van het Waddengebied. Juist het Waddengebied heeft dus belang bij versnelling en bij getijdenenergie; een ruim aanwezige, onbenutte natuurlijke bron.

  1. De Waddenzee als betrouwbare duurzame bron van energie

Getijdenenergie wordt opgewekt door de kracht die ontstaat uit getijdenstroming. De TidalKite vliegert dwars in deze stroming en zet de kracht om in elektriciteit. De eeuwigdurende cyclus maakt getijdenenergie zeer voorspelbaar en betrouwbaar, tot vele jaren vooruit. Het is dagelijks beschikbaar, tijdens alle seizoenen (365/24/7). De stroomgeulen tussen de Waddeneilanden lenen zich goed voor toepassing van de TidalKite.

  1. De TidalKite kan lokaal substantieel bijdragen

In het Borndiep – de stroomgeul bij Ameland – stroomt bijvoorbeeld per uur gemiddeld 10x meer water dan er via alle Nederlandse rivieren de zee in stroomt. TidalKites in deze stroomgeulen kunnen voorzien in 70% van het totale elektriciteitsverbruik van de eilanden en 20% van de huishoudens in de Waddenkustgemeentes.

  1. Energie voor en met de lokale gemeenschap

Wij willen de eilanden en de Waddenkustgemeentes verduurzamen door samen te werken met lokale energie coöperaties, mede eigenaarschap te stimuleren en de elektriciteit via de coöperaties aan bewoners te leveren. Het leven met en van wat de zee en het Wad te bieden heeft, past bij het leven op een eiland en in de kustregio. Duurzame energie winnen uit lokale getijdenstroming is dan ook een logische volgende stap.

"Voor Ameland en de andere Waddeneilanden is dit een cruciale schakel om zelfvoorzienend te worden. Dankzij de structurele en ruime beschikbaarheid is dit een gewilde en noodzakelijke aanvulling op andere lokale duurzame energiebronnen"

Johan Kiewiet Amelander Energie Coöperatie.
  1. De TidalKite is veilig voor zeeleven en bodem

De energietransitie vormgeven in een goede balans met de natuur is essentieel voor de instandhouding van dit unieke gebied. In het TidalKite ontwerp is hiermee rekening gehouden. De snelheid waarmee de vlieger door het water beweegt, is begrensd en de combinatie met de stompe vorm van de vleugels maakt het veilig voor zeeleven. Onderzoek en waarnemingen bij eerdere testen in de Waddenzee, door de Rijksuniversiteit Groningen en door ecologen, bevestigen dit en tonen bovendien aan dat er geen negatieve invloed op de bodem is.

  1. De TidalKite behoudt het open, weidse landschap en het schaars landoppervlakte

De TidalKite draagt bij aan de verduurzaming van menselijke activiteit zonder beslag te leggen op schaars landoppervlakte. Het functioneert volledig onderwater waardoor het unieke, weidse landschap en de aantrekkelijkheid van het Waddengebied behouden blijft.

  1. De TidalKite is kosteneffectief

De TidalKite kan dichtbij de kust geplaatst worden. Hierdoor blijft de lengte van de benodigde elektriciteitskabels beperkt. Bovendien is installatie en onderhoud van het TidalKite systeem eenvoudig en zijn hiervoor specialistische, dure schepen niet nodig. Een TidalKite produceert veel elektriciteit in verhouding tot haar gewicht en is perfect te optimaliseren voor de vrijwel constante stroming condities in de Waddengeulen.

  1. De TidalKite benut het netwerk optimaal en er is geen fossiele backup nodig

Getijdenenergie is betrouwbaar, goed te combineren met elektriciteitsproductie uit zon en wind en daarom eenvoudig in te passen in het bestaande elektriciteitsnetwerk. Zo kan het elektriciteitsnet optimaal benut worden en de infrastructuur (Wadkabels) naar de vaste wal worden beperkt. Door de continue beschikbaarheid van de getijdenenergie, zijn er geen lange, onvoorspelbare periodes die door een andere, vaak fossiele energiecentrales gedekt moeten worden om het ‘licht aan te houden’ (basislast).

  1. De TidalKite is 100% recyclebaar en heeft een goede energiebalans

Het TidalKite ontwerp is erop gericht dat het systeem volledig recyclebaar is. Duurzame energie opwekken is pas echt duurzaam als de systemen aan het einde van de levensduur volledig gerecycled kunnen worden. Daarnaast is de energie terugverdientijd erg belangrijk. De TidalKite levert na 8 maanden al meer energie op dan wat nodig is geweest voor de productie en installatie van de kite zelf. Daarmee is het vergelijkbaar met windenergie en substantieel beter dan zonne-energie.

  1. De Tidelkite zorgt voor duurzame regionale innovatie en werkgelegenheid

De ontwikkeling van de TidalKite gaat gepaard met het creëren van honderden duurzame banen in de regio tot 2026. SeaQurrent is voornemens om in de regio een nieuwe productiefaciliteit op te zetten, voor de productie van TidalKite systemen. Daarbij zal SeaQurrent intensief blijven samenwerken met ketenpartners en toeleveranciers, die veelal in het Noorden gevestigd zijn.

Volgende stap naar TidalKite getijdenenergie van en voor het Wad

Wij werken hard aan het beschikbaar maken van getijdenenergie. De volgende stap is een test met de onderwatervlieger, de TidalKite, in het Borndiep bij Ameland waarbij elektriciteit wordt opgewekt die beschikbaar wordt gemaakt voor eilandbewoners.

Over SeaQurrent

We leven op een blauwe planeet, zeventig procent van de aarde bestaat uit zeeën en oceanen. Getijdenstromingen en oceaanstromingen zijn een alomtegenwoordige, vrijwel onbenutte, krachtige bron van hernieuwbare energie. Met de TidalKite willen we deze bron benutten zonder de zeeën en oceanen te beschadigen, om lokaal en internationaal honderden miljoenen mensen van duurzame energie te kunnen voorzien en bij te dragen aan een schonere wereld. Dit is wat we voor elkaar willen krijgen en we werken graag samen met partijen en individuen die aan deze ambitie bij kunnen dragen.

Ben je geïnteresseerd en wil je op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen? Laat het ons weten en neem contact op of volg ons via onze LinkedIn pagina.